Henrik Lundström

Sopsugen, februari 2022

Som tidigare meddelats har Solna stad ett problem med det sopsugssystem (Envac) som våra fastigheter är kopplade till, något som drabbar vår förening samt en större mängd fastigheter på Jungfrudansen. Problemet är att det rör som fraktar sopor från Huvudsta/Jungfrudansen bort till centralanläggningen vid Huvudstabron har imploderat och det är i nuläget oklart om det kommer att lagas eller om staden istället bygger en ny anläggning. Se Envacs hemsida för aktuell info.

Under tiden hänvisas vi till de containrar som står uppställda utanför nr 52 och 56.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *