Linus Bergqvist

Boendeinformation

Vi hoppas att du trivs med ditt val att bo i fastigheten BRF Pumpan 1.

Styrelsens uppgift är i första hand att förvalta våra gemensamma ekonomiska intressen. Vi har alla en gemensam uppgift att ta ansvaret för att allt som vi anser viktigt fungerar bra. Som grund för vår gemenskap har vi bostadrättslagen, våra stadgar (se Om Pumpan 1) och våra ordningsregler (se ”Ordningsregler” nedan) som är hämtade från vad som anses vara sedvana i både bostads- och hyresrätt. Där klargörs vilka rättigheter och skyldigheter vi har som medlemmar i en bostadsrättsförening. Av avsnittet ”Vem står för vad” framgår också vad du som enskild medlem har ansvaret för i din lägenhet respektive vad som föreningen åtar sig att gemensamt förvalta.
För att läsa dessa dokument behöver du Acrobat Reader, om du inte har den kan du hämta den på Adobes hemsida.

Det är naturligtvis viktigt att vi arbetar tillsammans och har en bra dialog för att gemensamt kunna utveckla trivseln. Föreningsstämman är ett viktigt forum men det räcker inte. Vi inom styrelsen har för avsikt att uppdatera er med information dels via denna webbplats och dels via informationsblad som ni får i brevinkastet eller som sätts upp på anslag i trapphusen.
Varje enskild medlem är delaktig i ansvaret att hela tiden försöka kommunicera och agera på ett konstruktivt sätt när vi vill åstadkomma något, när ett problem uppstår eller när vi vill göra roligt tillsammans. Tag gärna kontakt med styrelsen om du vill veta mer eller har frågor.

Om din bostadsrätt

Tanken med en bostadsrättsförening är att alla dess medlemmar är medansvariga för dess skötsel och trivsel. I och med att du ansökt om och beviljats medlemskap i föreningen är också du med och delar detta ansvar. Om du avser att sälja din bostadsrätt ska styrelsen snarast underrättas om detta. För att få hyra ut din lägenhet krävs styrelsens godkännande. Se vidare föreningens stadgar §27.

Praktisk information om fastigheten

Praktisk information om fastigheten, t.ex. information om lägenheter, lokaler, förråd, bricksystem, porttelefon och vilka leverantörer som ansvarar för olika delar av förvaltningen hittar du på sidan om allmän information

Tvättstugor

Du kan boka tid i tvättstugan genom att logga in på webben eller genom att använda de digitala informationstavlorna i trappuppgångarna. Mer information om tvättstugorna hittar du här

Vem står för vad?

Vi vill uppmärksamma dig på att brister i lägenheten delvis är din skyldighet att åtgärda. Se vidare i dokumentet "Reparationer och underhåll - vem står för vad?". 

Ordningsregler

Här hittar du våra ordningsregler. 

Årsmöte och styrelse

Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året innan februari månads utgång, då väljer medlemmarna styrelse. Denna består av minst tre och högst sju ledamöter samt minst en och högst två suppleanter. Aktuell styrelse framgår av sidan "Boendeinformation".

Informationsblad

Här hittar du senaste såväl som tidigare informationsblad.