Henrik Lundström

Solceller

BAKGRUND


Vid den senaste årsstämman godtogs en motion om att styrelsen skulle utreda möjligheten att installera solceller på föreningens tak. Styrelsen har därför under året inhämtat och utvärderat offerter från flera leverantörer och kallar nu till extra föreningsstämma för att fatta beslut om eventuell installation av solceller. Den av styrelsen föreslagna leverantören IMEK kommer att delta under stämman för att svara på frågor.
Vi i styrelsen önskar att du, liksom alla våra medlemmar, deltar på stämman. Tillsammans formar vi ett ansvarsfullt förvaltande av föreningens ekonomi, fastigheter och boendemiljö.

FÖRESLAGEN SOLCELLSINSTALLATION


Styrelsen har sedan tidigare haft kontakt med IMEK och fått en offert från dem angående solcellsinstallation på våra tak. Denna offert konkurrensutsattes mot två andra installatörer och uppdaterades. När offerterna var jämförbara till utformning och storlek så gjordes en prisjämförelse och jämförelse av tiden innan investeringen var avbetalad. Styrelsen förordar därför att vi går vidare med IMEKs offert.
Kortfattat innebär installationen att föreningen utrustas med 212 solcellsmoduler (samt växelriktare) på Storgatan 50-52, med en beräknad årlig energiproduktion på ca 70 000 kWh, till en kostnad på 1 630 000 kr. Investeringen förväntas vara avbetalad efter 10 år, och utrustningen beräknas hålla i minst 25 år.
För Storgatan 54-56 beräknas föreningen kunna utrustas med 141 st solcellsmoduler (samt växelriktare) med en beräknad årlig energiproduktion på ca 44 500 kWh, till en kostnad på 1 085 000 kr. Investeringen förväntas även här vara avbetalad efter 10 års tid, och med motsvarande hållbarhet.
Sammantaget uppskattas att nästan all genererad el (ca 87 %) kommer att förbrukas av föreningen i form av fläktsystem, hissar, tvättstugor, belysning och dylikt.
Investeringen kommer bekostas av föreningens kassa som en investering för framtiden för att dels bidra till att sänka våra kostnader på sikt, men också för att vara en del i föreningens miljöarbete där vi har goda förutsättningar för att producera grön el på egen hand. Medel finns i föreningens investeringskassa och kommer således inte att ha någon inverkan på föreningens medlemsavgifter.
Föreningens kontaktperson på IMEK, Oscar Leffler, är inbjuden till stämman för att svara på eventuella frågor från medlemmarna.