Henrik Lundström

Styrelse & Valberedning

Styrelsen i BRF Pumpan 1

Ordinarie ledamöter

Henrik Lundström - henrik@pumpan1.se
Lama Abu-Iseifan - lama@pumpan1.se
Baris Celepli - baris@pumpan1.se
Peter Forsberg - peter@pumpan1.se
Thorsten Garteus - thorsten@pumpan1.se
Marcus Huhmarniemi - marcus@pumpan1.se
Tina Olsson - tina@pumpan1.se

Suppleant

Camilla Bosson - camilla@pumpan1.se
Daniel Båtsman - daniel@pumpan1.se

Valberedningen

Anette Areklew och Alicia Moreno Cruz
valberedning@pumpan1.se