Emil Bader

Gemensam el – Vanliga frågor

Vad innebär gemensam el?

I dag har varje lägenhet ett eget elabonnemang och betalar avgifter till nätleverantören och elleverantören både för elförbrukningen och fasta avgifter för abonnemanget. Utöver detta har föreningen tre abonnemang (ett per hus) för den el som används till belysning, hissar och tvättstugan.
Med gemensam el kopplas alla lägenheterna istället via föreningens elabonnemang. Detta betyder att de enda fasta avgifterna mot elbolagen blir för föreningens tre abonnemang. 180 abonnemang blir istället bara 3. Föreningen kommer istället att installera egna elmätare för att mäta förbrukningen till varje lägenhet som sedan debiteras på samma avi som månadsavgiften till föreningen. Ett eget mätsystem har så klart en kostnad, men den är mycket lägre än att ha separata elabonnemang för varje lägenhet.

Vilka är fördelarna?

Den stora fördelen är lägre utgifter för medlemmarna eftersom de fasta kostnaderna blir lägre när vi delar på föreningens abonnemang istället för att alla betalar för ett eget abonnemang.
Eftersom elen debiteras på samma avi som föreningsavgiften så blir det färre räkningar att betala, och för de som inte själv vill engagera sig i att hitta ett bra elavtal blir det en fördel att detta hanteras av styrelsen.

Vilka är nackdelarna?

Eftersom många delar på ett elabonnemang kan inte varje medlem själv välja vilket elavtal som ska gälla. D.v.s. om någon har en stark åsikt om att elen ska vara billig och någon annan tycker att den måste vara grön så kan vi inte tillgodose allas önskemål.
De nya elmätarna kommer att ägas av föreningen och därmed blir det en utgift för föreningen ifall en mätare går sönder och måste bytas. Detta är dock inkluderat i kostnaderna på samma sätt som vi räknar med att en dörr eller en tvättmaskin kan gå sönder och behöva lagas ibland. Även med detta inräknat så är det fortfarande mycket billigare än motsvarande kostnad för separat elabonnemang till varje lägenhet.

Vad händer med mitt nuvarande elabonnemang?

Eftersom din nuvarande elmätare kommer att ersättas med en ny och föreningen därmed tar över elmätningen upphör alla avtal mellan dig som lägenhetsinnehavare och elbolagen. Du behöver inte göra någonting, föreningen ombesörjer avslutning av samtliga elabonnemang och montering av nya mätare. Eftersom det gamla abonnemanget helt upphör så avbryts även eventuella bindningstider.

Hur kommer debiteringen att ske?

Förbrukningen för varje lägenhet kommer att debiteras på månadsavin som skickas ut av Riksbyggen. Eftersom avierna skickas ut kvartalsvis kommer elförbrukningen att debiteras med 3 månaders fördröjning. Det innebär att de första tre månaderna kommer ingen förbrukning att debiteras, men vid ägarbyte kommer en extra räkning att skickas ut för att debitera de sista tre månadernas förbrukning medan den nya ägaren får tre månader utan något debitering på avierna.

Hur stor blir skillnaden i avgifterna?

I dag är den fasta kostnaden till nätbolaget (Vattenfall) ~1714kr/år/lägenhet. Den fasta kostnaden till elbolaget varierar beroende på vilket elbolag man valt, men vi räknar här med 315kr/år/lägenhet.
Båda dessa avgifter försvinner, men istället tillkommer nya kostnader. Administrativ kostnad för datainsamlingen och överföring till medlemmarnas månadsavier blir 280kr/år/lägenhet. Föreningens egna abonnemang behöver säkras upp för att klara kapaciteten av alla lägenheternas förbrukning till en kostnad av 10 000 kr/år (120 kr/år/lägenhet). Vi måste också räkna med kostnader för framtida underhåll av de nya elmätarna vilket blir 160 kr/år/lägenhet.

Hopräknat blir detta en summa av 2 029 kr/år/lägenhet idag mot 560 kr/år/lägenhet med gemensam el. Alltså en besparing på 1 459 kr/år/lägenhet eller 120 kr/mån/lägenhet.

Påverkas min månadsavgift till föreningen?

Nej, månadsavgiften ändras inte av att gemensam el införs. Däremot tillkommer två separata poster på avin för elförbrukningen och den fasta kostnaden för ”elabonnemanget”. Detta är liknande för hur hyran för garageplatser idag debiteras som en separat post på samma avi.

Påverkas det rörliga elpriset?

Ja. I dag har varje lägenhet ett eget avtal och därmed olika elpriser. Med gemensam el kommer alla att ha samma avtal och därmed samma pris. Hur stor skillnad det blir beror både på vilket elpris du har i dag och vilket elpris föreningen kan få. Eftersom föreningen är en stor kund med 180 lägenheter kan det dock finnas ett bättre förhandlingsläge gentemot elbolagen än vad en enskild lägenhetsinnehavare har.

Hur mycket kostar det att göra bytet?

Investeringskostnaden för inköp av elmätare och insamlingscentral samt arbetet för att installera dem är 409 000 kr (exkl. moms) (ca 2 300 kr/lägenhet). Denna kostnad står föreningen för och budgeten för 2018 har utrymme för detta som en extra utgift.

Vem beslutar om gemensam el ska genomföras?

En års- eller extrastämma.

Varför måste vi byta elmätarna?

De nuvarande elmätarna ägs av nätbolaget (d.v.s. Vattenfall) och måste lämnas tillbaka när elabonnemangen avslutas.
Dessutom rapporterar dessa mätarna sin förbrukning via elnätet tillbaka till nätbolaget. För den gemensamma elen vill vi istället att förbrukningen ska rapporteras till Riksbyggen vilket kräver nya mätare med andra vägar för datainsamling.

Hur fungerar de nya elmätarna?

De nya elmätarna monteras på samma plats som de gamla och rapporterar förbrukningen för lägenheterna via elnätet till en insamlingscentral placerad i föreningens elcentral. Insamlingscentralen skickar sedan vidare mätvärdena via bredbandet till ett datacenter som i sin tur genererar rapporter som skickas till Riksbyggen.
Läs mer om den tekniska lösningen på startsidan för Gemensam el.

Vad händer om min elmätare går sönder?

För dig som medlem är det ingen skillnad mot idag, d.v.s. du ringer vår fastighetsskötare Dirigo Dag & Natt så ordnar de allt.
Eftersom mätarna ägs av föreningen kommer dock kostnaden falla på föreningen istället för på nätbolaget men det finns medräknat i utgifterna.

Jag vill ha kvar mitt nuvarande abonnemang. Kan ni byta för alla utom min lägenhet?

Nej. Antingen gör vi detta för hela föreningen eller inte alls. Vi kommer heller inte att ta ett beslut per hus utan vi gör detta tillsammans i hela föreningen.

Jag använder inte el. Kan jag slippa den extra avgiften?

Nej. Den extra avgiften för vår egna elmätning är densamma oavsett om eller hur mycket man använder el i sin lägenhet och delas av alla lägenheter.
Detta kan jämföras med att vi idag har gemensamt avtal för bredband från Ownit och gemensamt avtal för TV från ComHem som alla betalar för oavsett hur mycket man använder dessa tjänsterna.

Hur lång tid tar det?

2017 sommaren och hösten – Styrelsen undersöker vad gemensam el innebär och vilka erbjudanden som finns från leverantörerna.
2017 november – Styrelsen beslutar att gå vidare med gemensam el och gjort val av leverantör.
2018 januari – Sammanställning av information och ekonomisk plan som kan presenteras för medlemmarna.
2018 februari – Årsstämma för att besluta om gemensam el ska införas.
2018 mars – Planering av arbete
2018 maj – Ombyggnad av elcentraler