Henrik Lundström

För mäklare

Använder föreningen s.k. progressiva avskrivningar? Om ja; har föreningen beslutat hur eventuell förlust i årsredovisningen kommer att hanteras?

- Nej.

Har ni planerat några förändringar av avgiften?

- Ja, avgiften höjs med 7,5% den 1 januari 2024. Senaste höjningen skedde med 2% den 1 april 2015.

Har ni planerat några större renoveringar?

- Nej.

Vad ingår i avgiften?

- Värme, vatten, kabel-TV (Com Hem:s digitala basutbud) samt bredband via FTTB från Ownit 100 kr/mån (100/100 eller 1000/1000 Mbit).

Är fastigheten ansluten till Com Hem/Tele2?

- Ja.

Tar föreningen ut överlåtelse- och pantsättningsavgift? Vem betalar överlåtelseavgiften?

- Ja, köparen.

Övriga utrymmen till medlemmarnas förfogande: barnvagnsrum, bastu, gård, grillplats mm?

- Cykelförråd.

Förråd tillhörande lägenheten finns på vinden/källaren?

- Beror på lägenhet, vissa har förråd på vinden medan andra har i källaren. Somliga lägenheter har dock förråd i själva lägenheten istället för på vinden eller i källaren.

Antal lägenheter i föreningen?

- 180 st.

Finns det några hyresrätter kvar?

- Ja, 10 st.

Antal lokaler?

- 5 st.

Accepteras juridisk person som köpare?

- Nej.

Är föreningen en s.k. äkta bostadsrättsförening?

- Ja.

Till vem och på vilken adress skickar jag som mäklare ansökan om medlemskap?

- Vi hänvisar till tjänsten NyMedlem

Är energideklaration utförd?

- Ja.

Var hittar jag er årsredovisning?

- Den kan du beställa här

Informationen senast uppdaterad 2023-10-29 (utom antalet hyresrätter, som alltid visar aktuell status)