Henrik Lundström

Grovsoprum / Recycling room

OBS! Stängt dag före helgdag och helgdagar

NOTE! Closed on day before public holiday and on holidays


Hej,

Öppettid för grovsoprummet i syfte att ge fler möjlighet att hinna sortera sitt avfall:

Måndagar kl 18:30 – 19:00

Likt tidigare kommer det vara bemannatför att visa hur sopor skall sorteras på rätt sätt och vara tillgängliga för eventuella frågor.


Hello,

Opening hours for the recycling room will be as followed:

Mondays at 18:30 – 19:00

As before, the recycling room will be supervised by members of the board with the intention of making sure that waste gets correctly sorted, and to answer general questions or concerns.