Henrik Lundström

Cykelförrådsrenovering – frågor och svar

Varför kan jag inte använda cykelförrådet?

Enligt beslut från årsstämman 2019 skall förråden renoveras. Väggarna kommer att målas om och förråden kommer att städas, därför behöver förråden tillfälligt tömmas. 

Var ska jag ställa min cykel under renoveringen?

Vi har tyvärr inte möjlighet att iordningsställa ett tillfälligt förråd så du behöver själv ta hand om din cykel under renoveringen, förslagsvis förvarar du den i din lägenhet eller ditt förråd eller i något av föreningens cykelställ. Vi vill påminna om att cykelförvaring i trapphus och på loftgångar ej är tillåten, detta pga brandskyddsföreskrifter.

Hur lång tid tar renoveringen?

Vi har tillsammans med vår entreprenör försökt minimera den tid som varje förråd behövs hållas stängt. Vilka datum som gäller för just det förråd du använder finner du på ett anslag på förrådets dörr, men förrådet utanför Storgatan 56 planeras hållas stängt 4–17/10 och förrådet mellan Storgatan 54 och 50 11–24/10. Observera att slutdatumen är preliminära.

Vad innebär renoveringen?

Innerväggarna kommer att målas vita vilket kommer att göra förråden ljusare och golven kommer att städas. Övergivna cyklar och andra föremål kommer att avlägsnas vilket gör förråden rymligare. Dessutom kommer yttertaken att rengöras, rännorna rensas och till våren kommer ytterväggarna målas om.

Jag hinner inte hämta min cykel innan förrådet ska renoveras! Vad ska jag göra?

Cyklar och andra föremål som är kvarlämnade efter det datum som anges på anslagen kommer att omhändertas och förvaras i ett halvår för att därefter bortforslas. Om din cykel omhändertagits, kontakta styrelsen för mer information. Observera att utlämning av omhändertagna cyklar kan komma att dröja. Se därför till att själv ta hand om din cykel i god tid före utsatt datum.

Vad får jag förvara i de färdigrenoverade cykelförråden?

Förråden är i första hand avsedda för förvarning av cyklar, men i mån av plats kan även mindre cykelvagnar o dyl förvaras i förråden. Då förrådens ytor är begränsade ber vi dig att endast nyttja förråden för cyklar som används – cyklar som är trasiga eller av annan anledning inte används ber vi dig att förvara på annan plats.

 

Har du andra frågor kring renoveringarna? Kontakta styrelsen via styrelsen@pumpan1.se