Linus Bergqvist

Tvättstugan

I de två hus som tillhör BRF Pumpan 1 finns tre st tvättstugor. De två tvättstugorna som finns på Storgatan 50-52 disponeras av de boende på samma adress. Tvättstugan på Storgatan 56 disponeras av de boende på Storgatan 54-56.

Tvättstugorna är utrustade med:

  • 4-5 helautomatiska tvättmaskiner varav en stor maskin
  • 2 torkskåp
  • 2 manglar

Tvättmaskinerna får endast användas under de angivna tvättiderna av hänsyn till dem som bor i direkt anslutning till tvättstugorna.

För allas trevnad är det självklart att var och en är skyldig att efter användandet städa tvättstuga och tillhörande utrymmen som använts.

I tvättstugorna finns anslaget vilka regler som gäller där, se även nedan.

I varje portuppgång finns en digital informationstavla. Du använder din nyckelbricka för att boka tvättid. Bara en tvättid kan bokas åt gången. Instruktion för hur du bokar tvättid hittar du här.

Tvättmaskinerna får brukas max 1,5 timme i enlighet med tiden på bokningstavlan, därefter disponeras torktumlare, torkskåp och mangel i efterföljande 1,5 timme.

Om ni inte påbörjar er bokade tid inom en halvtimme har andra rätt att överta tvättiden.

Tvättider 
Tvättstugorna är öppna måndag – lördag kl 07.00-22.00 samt söndag (och helgdag) 10.00-22.00. Den sista tvättiden börjar kl 19.00.

Bokning av tvättid via portal
På entrévåningen i varje port finns en elektronisk portal som du kan logga in på genom att placera din bricka på den. Därefter kan du boka en ledig tvättid

Beställa lösenord för bokning av tvättid online
För att boka tvättid via nätet behöver du beställa ett lösenord. Detta gör du genom att kontakta Exista Säkerhet AB. Uppge ert femsiffriga lägenhetsnummer när ni kontaktar dem.
OBS: Användarnamnet är Ert lägenhetsnummer, t.ex. 10010.

Felanmälan
Fel som rör tvättstugan anmäls till Go Fastighetsservice
Skicka in din felanmälan via formuläret med kategori "Fastighet (Felanmälan - Go Fastighet)".