Emil Bader

Gemensam el

Styrelsen kommer på ordinarie föreningsstämma 2018 informera om möjligheten att gå över till gemensamt abonnemang för el i samtliga lägenheter. Syftet med detta är att få ner den relativt höga kostnaden för de privata abonnemangen. Modellen ger varje lägenhet en årlig besparing på ca 1400 kr.

Gemensam el för lägre elkostnader

Genom att säga upp våra privata abonnemang och istället köpa elen via föreningens fastighetsabonnemang görs en besparing på ca 1400 kr per lägenhet för medlemmarna. Istället för att vi som idag får en elräkning från Vattenfall och en från elleverantören vi valt, köper vi in egna elmätare och får genom en mättjänst elräkningen på månadsavin via vår förvaltare.

Besparingen uppkommer genom att samtliga lägenheters individuella nät - och elavgifter försvinner. Vattenfalls årsavgift för ett lägenhetsabonnemang 2018 är 1480 kr. Till detta kommer den fasta årsavgiften till elleverantören på 290 - 420 kr. Utöver detta kommer föreningen dessutom ha möjlighet att få bra pris elavtal, då vi blir en storkund och tillsammans handlar betydligt mer el en enda lägenhet.

Ingen förändring mot idag

Utöver besparingen för varje lägenhet blir det ingen förändring mot idag:

  • Alla lägenheter mäts och debiteras individuellt
  • Alla lägenheter får en specificerad elräkning på månadsavin

Enkel övergång med totallösning

All administration runt övergången till Gemensam el sköts av Cewe Instrument AB och fungerar enligt följande:

  • Uppsägning av samtliga privata abonnemang (bindningstid spelar ingen roll)
  • Ombyggnad av befintliga fastighetsabonnemang
  • Installation av nya elmätare med fjärravläsning
  • Månadsvis debitering från vår förvaltares ekonomisystem

Vad händer med ingångna avtal med elleverantörer?

I samma stund som föreningen går över till Gemensam el, upphör alla individuella avtal som lägenheterna har tecknat med elleverantörer. Inga avgifter debiteras lägenheter oavsett vilken bindningstid man tecknat.

Vad kostar det för föreningen?

Installationskostnaden för Gemensam El är enligt offert från Cewe och återfinns i kallelsen till ordinarie årsstämma. Styrelsen föreslår att kostnaden direkt belastar budgeten för 2017 / 2018 utan extra avgiftshöjningar.