Henrik Lundström

Laddplatser, frågor och svar

Det finns tio laddplatser på parkeringsdäcket och tio i garaget. Platserna är personliga och hyrs på samma sätt som de andra parkeringsplatserna. Det finns inga laddplatser för gäster.

Vad kostar det att ha p-plats med laddare och att ladda?

En parkeringsplats med elbilsladdare har en förhöjd hyra med 175 kr/månad. Därutöver sker debitering enligt föreningens elavtal enligt faktisk förbrukning. Exakt pris per kWh noteras på din månadsfaktura för avgift och elförbrukning från Simpleko .

Hur skaffar jag en laddplats?

Om du idag hyr en parkeringsplats i garaget eller på parkeringsdäck och vill byta till en plats med elbilsladdare så ställer du dig i laddplatskö genom att registrera ett ärende här på hemsidan (välj kategori “laddplatskö”). Om du idag inte hyr någon parkeringsplats så behöver du först ställa dig i parkerings- eller garagekön.

Jag har inte elbil men står på en plats med laddare. Kommer detta innebära en merkostnad för mig?

Nej. De som idag står på en p-plats med laddare men inte har en elbil kommer fortsätta betala samma hyra som idag.

Kommer jag behöva byta p-plats om jag inte har elbil men har en p-plats med laddare?

De som har elbil men inte står på en laddplats kommer få göra en rockad med den som har laddplats men inte har elbil. Det innebär att du som ej har elbil men laddare på p-platsen kommer att så småningom behöver byta p-plats med de som har behov av laddare. Dock kommer ingen utan elbil bli av med en p-plats för att medlemmar skaffar elbil men ej har p-plats. Berörda platser är 47-56 på parkeringsdäcket och 72 samt 80-88 i garaget.

Jag har ingen parkeringsplats idag men jag vill ha en laddplats, hur gör jag?

Då måste du först ställa dig i kö för en parkeringsplats på parkeringsdäcket eller i garaget. Kontakta styrelsen genom att skicka in ett ärende med kategorin “Parkeringskö” eller “Garagekö”, nämn att du även är intresserad av en laddplats. När det väl är din tur att tilldelas en plats så får du en laddplats om det finns en sådan tillgänglig. On alla laddplatser då är i bruk kommer du att tilldelas en vanlig plats men du blir även placerad i kön för att byta till laddplats när en sådan blir tillgänglig.

Hur fungerar laddarna?

I samband med att du tilldelas en laddplats så får du anvisningar samt länk till en webbtjänst och en app med vilka du hanterar laddaren.