Emil Bader

Infokampanj – Styrelsen och årsstämman

Så kan du göra skillnad

Den 24 februari 2019 är det åter dags för årsstämma och styrelsen söker nya ledamöter. Ta chansen att lära dig mer om vårt boende och dessutom få meriterande erfarenheter av styrelsearbete! I denna artikel förklarar valberedningen för Pumpan 1 varför just ditt engagemang är viktigt. Dessutom får du läsa om några av de nuvarande styrelsemedlemmarnas skäl att engagera sig i föreningens styrelse. Även andra sätt att påverka din vardag i föreningen tas upp.

Varför ska just jag engagera mig?

En BRF är en ekonomisk förening som har till uppgift att erbjuda ett ekonomiskt, sunt och affärsmässigt boende till sina medlemmar. Det är medlemmarnas bästa som skall styra, inom de ramar som olika regelverk och lagar ger vid handen. Styrelsen skall företräda medlemmarna och deras intressen på bästa sätt. En förutsättning för att systemet ska fungera är dock att föreningens medlemmar är med och hjälper till att driva verksamheten.

Ta chansen att medverka – styrelsen behöver ha och få tillgång till många olika kompetenser då deras beslut – både stora och små – påverkar oss alla.

Var med och påverka hur en av dina största investeringar förvaltas!

Det finns många fördelar med att engagera sig:

 • Du får bättre insyn i och lär dig hur saker fungerar i BRF Pumpan 1.
 • Det är roligt att tillsammans med andra driva en verksamhet framåt.
 • Du tillför kompetens som tar BRF:en vidare! Dina kunskaper kan komma till nytta för oss alla.
 • Styrelsearbete är ett utmärkt tillfälle att skaffa erfarenhet, nya kunskaper och färdigheter. Det ser bra ut på CV:t!

Vad ingår i styrelsearbetet?

Styrelsen skall inom sig bland annat kunna hantera:

 • att vara uppdragsgivare till olika leverantörer av tjänster såsom fastighetsförvaltning, utemiljö och städning
 • att följa gällande redovisnings- och ekonomiska regler och ställningstaganden – ofta i samråd med specialister
 • att vara hyresvärd för hyreslägenheter (för närvarande 15 stycken) och för lokaler (Waxö omsorg) med allt vad detta innebär
 • att informera och kommunicera med medlemmarna och hyresgästerna på olika sätt, exempelvis svara på frågor, administrera kö till garage och parkering med mera
 • att definiera nödvändiga större arbeten som behöver planeras och i samband med detta, ta in offerter och göra utvärdering och upphandling
 • att förvalta löpande underhåll och insatser som behövs för både mark, byggnader och regelverk
 • att underhålla och utveckla föreningens IT-stöd, bland annat igenom vårt ärendehanteringssystem och vår hemsida

För att kunna utföra ovanstående med bra kvalitet behövs kompetenser av olika slag.

Styrelsen har haft till vana att träffas i genomsnitt en kväll per månad under terminerna. Akuta ärenden sköts oftast med telefon och mejl.

Styrelsemedlemmar berättar

I samband med att valberedningen skapade konceptet för artikelserien som vi och styrelsen går ut med nu under vintern, frågade vi några av de nuvarande styrelsemedlemmarna varför de ursprungligen valde att ställa upp:

Emil Bader berättar att lägenheten i Pumpan 1 är hans första egna lägenhet. Eftersom han hade engagerat sig i en annan bostadsrättsförening tidigare, var han nyfiken och ville få en bild av hur situationen var hos oss.

Linus Bergqvist ställde ursprungligen upp för att han ville vara delaktig i och lära sig mer om föreningens förvaltning. Nu, efter att hans andra mandatperiod nästan är över, säger han att det givit svar på: 

 • Vilka viktiga frågor en styrelse driver i en BRF? 
 • Vad är viktigt att tänka på i årsredovisningen, och hur kan man på ett effektivt sätt sätta upp en proaktiv förvaltning av föreningens fastigheter och tillgångar?

Peter Forsberg tycker att det framförallt är kul att man själv kan påverka, skapa förändring och sedan se att det blir bättre och att de boende är nöjda.

Det här låter ju toppen! Hur gör jag för att få vara med?

Först och främst så behöver du vara medlem i föreningen för att kunna gå med i styrelsen. Du som äger en bostadsrätt i föreningen är automatiskt medlem, men även du som är sambo eller gift med en lägenhetsinnehavare kan ansöka om medlemskap. Information om det finns i stadgarna (https://pumpan1.se/stadgar/).

Om du redan är medlem, kan du höra av dig till valberedningen för mer information om styrelsearbetet och valet till styrelsen. Du når oss enklast via mejl till valberedning@pumpan1.se

Det är dock inte bara fasta styrelsemedlemmar vi söker – du är hjärtligt välkommen att gå med i valberedningen, eller att bli suppleant till styrelsen, för att kunna prova på hur det är att jobba med styrelsefrågor och hoppa in när det behövs som mest.

Årsstämman – Det enklaste sättet att påverka

Ett annat mycket enkelt sätt att bidra till föreningens välmående är att gå till föreningsstämman den 24:e februari. Där har du möjlighet att rösta om motioner och andra viktiga ämnen som har inflytande på din vardag, såsom t.ex. bytet till gemensam el förra året. Det är vi boende som bestämmer över vad som händer i föreningen. Kom och påverka din boendesituation!

I don’t speak Swedish – Is it worth it to attend the Annual General Meeting?

If you don’t speak Swedish – attend anyway! You live here, so your vote and opinions are important! Worried that you won’t understand what’s going on, and that you will just sit there, confused and bored? Here are some solutions, so you’ll be able to cast your vote on the topics that matter to you.

First of all, there always is a printed report of what’s going to be talked about, given out a few days in advance, that you can use to prepare for the meeting. It usually also contains some translations of the meeting’s topics. If you wonder about anything in particular that isn’t translated to English, there is a wide variety of free online-dictionaries and translation services available on the internet, such as Google Translate, dict.cc, tyda.se, and more.

If you can’t follow what is being said at the meeting itself, ask your neighbours to fill you in. Take the chance to get to know the people living their lives around you a bit better! And you might even pick up one or the other new expression in Swedish.