Emil Bader

Om fastigheten

Fastigheten

Husen byggdes 1983. Samtliga lägenheter har utanpåliggande balkonger av betong. Fönstren är av treglas.

El

I de flesta lägenheter finns enfasmatning indraget till gruppcentralen från de nischer som finns placerade i trapphusen på varje våning. Installation och förändring av befintligt elsystem måste ske av en certifierad elektriker. Alla kvalitetsdokument som är påskrivna av elfirman skall mailas till styrelsen.

Ventilation

Bostäderna har mekanisk frånluft med värmeåtervinning via värmepumpar till tappvarmvatten. Lokaler har mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning. Det är inte tillåtet att installera en fläkt eftersom det påverkar hela ventilationssystemet negativt.

Skyddsrum

I byggnaderna finns två skyddsrum med platser för 180 respektive 120 personer. Fredsanvändning är lägenhetsförråd.

Tvättstugor

På Storgatan 50-52 finns två tvättstugor. På Storgatan 54-56 finns en tvättstuga. Se vidare info under ”Tvättstugan”.

Brandlarm

Samtliga bostadslägenheter har utrustats med brandvarnare. Lokalhyresgästerna har egna brandlarm i respektive lokal.

TV och Bredband

Kabel-TV finns installerat. Leverantör är ComHem. För bredband står Ownit. Kontaktinformation finns under menyvalet ”Boendeinformation”.

Förråd

Till alla lägenheter hörde från början ett förråd. För en del lägenheter är förrådet beläget på vinden eller i källaren och i övriga lägenheter finns förrådsutrymmet inne i lägenheten. Det är av säkerhetsskäl inte tillåtet att förvara saker direkt utanför förråden.

Cykelförråd

Det finns 3 förrådsbyggnader som disponeras som cykelförråd på gården, för Er som saknar nyckel går det att få ut från fastighetsskötaren, Dirigo. För kontaktuppgifter, se Kontaktinformation.

Sophantering

I väntan på den att den nya sopsugsanläggningen i Huvudsta skall driftsättas (planerat till första kvartalet 2024) slängs hushållsopor i de containrar som tillfälligt står placerade utanför Storgatan 52 respektive 56. Det finns ett grovsoprum för livsmedelsförpackningar, tidningar, mindre grovsopor, glas, batterier och ljuskällor. Grovsoprummet  är placerat i garagebyggnaden och är öppet måndagar 1830-19.00. Observera att skrymmande sopor som byggavfall och kemikalier inte får slängas i grovsoprummet.

Garage & parkering

Inom föreningen finns tillgång till parkeringsplatser, dessa disponeras genom hyreskontrakt. Det finns 27 parkeringsplatser under tak (garage) varav 10 med elbilsladdare samt 67  parkeringsplatser på tak varav 10 med elbilsladdare samt 6 gästplatser. För närvarande finns det inte några platser lediga.

  • Parkeringskö: 14st
  • Garagekö: 32st

Det är separata köer för garaget och parkeringsdäcket. Kontakta styrelsen om du vill ställa dig i kö genom att skicka in ett ärende via länken här med kategorin Parkeringskö eller Garagekö. 

Här finns mer information om laddplatserna.

Trapphus och loftgångar

Trapphus och loftgångar får inte användas som förrådsutrymmen. Brandmyndigheten tillåter inte detta av brand- och utrymningsskäl. Det försvårar och fördyrar också städningen. Vad gäller loftgångar kan viss möblering tillåtas där loftgången är vidgad och framkomligheten ej hindras (Storgatan 50-52), detta gäller ej trapphusen.

Bricksystem och porttelefon

För beställning och anmälan om borttappad bricka kontaktar du  info@exista.se. Glöm inte att ange lägenhetsnummer.
En ny bricka kostar 259 SEK + moms.

För ärenden angående namn- eller telefoninformation i porttelefonen behöver du skicka in ett ärende och välja "Säkerhet och bricksystem (Exista)" som kategori.

Namnskylt till dörr

För beställning av en ny namnskylt till din lägenhetsdörr, skicka in ett ärende och välj kategori "Namnskylt till dörr (Go Fastighet)".

Säkerhetsdörr

Föreningen samarbetar med Säker Bostad AB. De erbjuder av föreningen godkända dörrar till ett rabatterat pris, i nuläget (oktober 2023) 19 900:- för dörrar i trapphus och 28 900:- för dörrar på loftgång. De erbjuder även finansieringslösningar. Kontakta Säker Bostad via deras hemsida, ange att ni bor i BRF Pumpan 1 för att få rätt rabatt.

Inglasning av balkong

Föreningen rekommenderar starkt att anlita Lumon AB ifall inglasning önskas, Lumon hjälper till med bygglovsansökan samt ser till att utförandet blir det av föreningen godkända. Skicka ett mejl direkt till kontaktpersonen Larry Hallin: