Emil Bader

Om BRF Pumpan 1

Bostadsrättsföreningen Pumpan 1 - i Huvudsta, Solna - är en bostadsrättsförening som består av 180 stycken lägenheter, ett fåtal med hyresrätt och kommersiella lokaler.

BRF Pumpan 1 registrerades 2004. Föreningen förvärvade fastigheterna den 13 september 2005. Föreningen består av 2 hus med 4 portar, Storgatan 50, 52, 54 och 56. I föreningen finns totalt 180 lägenheter varav 16 för närvarande är hyreslägenheter. Den totala lägenhetsytan är på 12 505 m2 och är fördelad enligt följande:

  • 90 st 2-rumslägenheter om 60,1 - 64,8 m2
  • 66 st 3-rumslägenheter om 68,9 - 81,6 m2
  • 24 st 4-rumslägenheter om 90,9 - 92,6 m2
Total yta i föreningen uppgår till cirka 13 860 m2 inklusive 6 st lokaler och en föreningsexpedition. Till fastigheten hör även 11 630 m2 mark.


Pumpan 1 har en bra ekonomisk ställning och en aktiv förvaltning genom styrelsen. 

Förvaltning sker via ISS.

Revisor

Upprustning 2014-2015

Helt nya moderna hissar installeras under våren 2014 och entréerna har renoverats och rustats upp under höst/vinter. Denna investering är budgeterad och påverkar inte avgiften. 

 

Upprustning 2016-2017

Föreningens yttre miljö och parkeringsdäck har asfalterats om. Fler parkeringsplatser har kommit till och befintliga har breddats.

Föreningen har utfört en fullständig takomläggning på samtliga hus.

 

Galleri