Ja till solceller!

Under söndagens extrastämma beslutades enhälligt att tacka ja till IMEKs offert för att installera solceller på taken. Installationen inleds så snart väder etc tillåter, mer information kommer senare. 27 medlemmar […]

Extra föreningsstämma

Föreningen håller en extra föreningsstämma söndagen den 20/11 kl 18 i tvättstugan på Storgatan 52. Syftet med stämman är att fatta beslut om installation av solceller på föreningens tak. Kallelse […]

Laddplatserna är nu bokbara!

De 20 laddplatserna (tio i garaget och tio på parkeringsdäck) tas i drift den 1:a oktober. Du som har en parkeringsplats på däcket eller i garaget och vill byta till […]

Vindsförråd att hyra

Vi har byggt ett flertal nya mindre vinds- och källarförråd som kan hyras av boende inom föreningen. Vi kommer inom kort att gå ut med information om hyresavgift, avtal och […]

Installation av laddstolpar

Den 14/6 påbörjas installationen av tio laddplatser i garaget och tio på parkeringsdäcket. Berörda platser kan användas även under installationsarbetet men bilarna får då parkeras närmast ca 1,5 m från […]

Containrar för större grovsopor

Två containrar för större grovsopor kommer att finnas tillgängliga från torsdag 21 april till ca lunchtid måndag 25 april, en vid Storgatan 52 och en vid Storgatan 56. Passa på att rensa […]

Intresseanmälan för laddplatser för elbil

Under våren kommer laddstationer för elbilar och elhybridbilar att installeras i garaget och på parkeringsdäcket. Om du är intresserad av att hyra en sådan plats nu eller de närmaste åren, […]

Dags för årsstämma!

Årets stämma äger rum söndagen den 27 februari kl 18.00 på Storgatan 52 plan 0. Kallelse (inkl årsredovisning och inkomna motioner) har delats ut till samtliga hushåll i föreningen, kontakta […]

Porttelefonen ringer från ett nytt nummer

För att avhjälpa de problem som vi haft med våra porttelefoner den senaste tiden så har vi behövt byta telefonnummer som porttelefonerna ringer från. Detta innebär att när någon söker […]

Sopsugen, februari 2022

Som tidigare meddelats har Solna stad ett problem med det sopsugssystem (Envac) som våra fastigheter är kopplade till, något som drabbar vår förening samt en större mängd fastigheter på Jungfrudansen. […]