Installation av laddstolpar

Den 14/6 påbörjas installationen av tio laddplatser i garaget och tio på parkeringsdäcket. Berörda platser kan användas även under installationsarbetet men bilarna får då parkeras närmast ca 1,5 m från […]

Containrar för större grovsopor

Två containrar för större grovsopor kommer att finnas tillgängliga från torsdag 21 april till ca lunchtid måndag 25 april, en vid Storgatan 52 och en vid Storgatan 56. Passa på att rensa […]

Intresseanmälan för laddplatser för elbil

Under våren kommer laddstationer för elbilar och elhybridbilar att installeras i garaget och på parkeringsdäcket. Om du är intresserad av att hyra en sådan plats nu eller de närmaste åren, […]

Dags för årsstämma!

Årets stämma äger rum söndagen den 27 februari kl 18.00 på Storgatan 52 plan 0. Kallelse (inkl årsredovisning och inkomna motioner) har delats ut till samtliga hushåll i föreningen, kontakta […]

Porttelefonen ringer från ett nytt nummer

För att avhjälpa de problem som vi haft med våra porttelefoner den senaste tiden så har vi behövt byta telefonnummer som porttelefonerna ringer från. Detta innebär att när någon söker […]

Sopsugen, februari 2022

Som tidigare meddelats har Solna stad ett problem med det sopsugssystem (Envac) som våra fastigheter är kopplade till, något som drabbar vår förening samt en större mängd fastigheter på Jungfrudansen. […]

Viktigt angående balkonginglasning

Det har kommit till styrelsens kännedom att ”Nordiska Inglasningar” skickat direktreklam till föreningens medlemmar. Vi vill från styrelsens sida meddela att vi INTE har något samarbete med denna firma. BRF […]

Elavbrott i 56:an 15/11

Under kvällen uppstod ett elavbrott som drabbade ett femtontal lägenheter i 56:an. Jour kallades ut vid 20.30 och felet (en större säkring som behövde bytas) åtgärdades kring midnatt. Vad kan […]

Trädfällning på gården

Efter samråd med vår trädgårdsmästare på Grön Stad har vi beslutat att fälla de två kvarvarande träden vid cykelförråden nere på gården. De två träden har under de senaste åren […]

Sopsugen – uppdatering

Som tidigare meddelats har Solna stad ett problem med det sopsugssystem (Envac) som våra fastigheter är kopplade till. Reparationsarbetet har visat sig bli mer omfattande än vad staden först trodde […]