Installation av värme- och fuktgivare

Som ett led i vårt pågående ventilationsprojekt så kommer Svensk Ventilationsservice att på IMEK/Enstreams uppdrag installera värme- och fuktgivare i en del av föreningens lägenheter. Dessa givare ingår i vårt nya värme- och ventilationssýstem och bidrar till en mer effektiv värmereglering vilket ger en jämnare inomhustemperatur.

Berörda lägenheter informeras via brev vecka 13.