Henrik Lundström

Ja till solceller!

Under söndagens extrastämma beslutades enhälligt att tacka ja till IMEKs offert för att installera solceller på taken. Installationen inleds så snart väder etc tillåter, mer information kommer senare. 27 medlemmar närvarade under stämman.