Henrik Lundström

Extra föreningsstämma

Föreningen håller en extra föreningsstämma söndagen den 20/11 kl 18 i tvättstugan på Storgatan 52. Syftet med stämman är att fatta beslut om installation av solceller på föreningens tak. Kallelse har delats ut till samtliga medlemmar under helgen. För mer information, se http://www.pumpan1.se/solceller.