Trädfällning på gården

Efter samråd med vår trädgårdsmästare på Grön Stad har vi beslutat att fälla de två kvarvarande träden vid cykelförråden nere på gården. De två träden har under de senaste åren […]

Sopsugen – uppdatering

Som tidigare meddelats har Solna stad ett problem med det sopsugssystem (Envac) som våra fastigheter är kopplade till. Reparationsarbetet har visat sig bli mer omfattande än vad staden först trodde […]

OVK-uppföljning, etapp 2

Vid den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) våren 2019 upptäcktes felaktigheter i en del lägenheters ventilationssystem. Dessa felaktigheter – exempelvis anslutna köksfläktar, inbyggda eller saknade ventilationsdon och liknande – behöver åtgärdas för att OVK […]

Tvättstugan i nr 52

Två av tvättmaskinerna i 52:ans tvättstuga är tyvärr ur funktion och behöver bytas ut. Nya maskiner är beställda, men leveransdatum är inte klart ännu. Two of the washing machines in […]

Om andrahandsuthyrning

Föreningens riktlinjer för andrahandsuthyrning finns nu på hemsidan. Varje andrahandsuthyrning kräver skriftligt tillstånd från styrelsen och godtagbara skäl krävs för att tillstånd ska ges. Om du vill hyra ut i […]

Cykelförråden klara!

Cykelförråden är nu färdigmålade och åter redo att användas. Välkommen tillbaka till ett rensat och uppfräschat förråd! Kom ihåg att cykelförråden är avsedda för cyklar som ofta används. För långtidslagring […]

OVK-uppföljning

Under våren/försommaren 2019 gjorde föreningen en Obligatorisk Ventilationskontroll enligt de regler som gäller. Resultatet av mätningarna visade att vi måste och att vi behöver gå vidare med ytterligare åtgärder. Dessa […]

Renovering av cykelförråd

Det är dags att ge våra cykelförråd en välbehövlig renovering. Detta medför att cykelförråden behöver tömmas och att de därefter är otillgängliga i ca två veckor. Under denna period behöver […]