Hantering av matavfall

Sedan årsskiftet är det enligt lag obligatoriskt att sortera ut matavfall, men då arbetet med Huvudstas nya sopsug har försenats så har Solna Stad sökt dispens för Huvudsta. Matavfallshantering införs när den nya sopsugsanläggningen tas i drift under våren, till dess fortsätter vi att använda de tillfälliga containrar som Solna Stad placerat på vår gård.