Sök till styrelsen!

Vi närmar oss årsstämman 2024 och valberedningen söker kandidater till styrelsevalet! För mer information, se anslag i entréer och hissar.

Vid intresse, kontakta Anette Areklew (070-787 42 99) eller Alicia Moreno-Cruz (070-982 84 52). Ni kan även maila valberedning@pumpan1.se