Henrik Lundström

Information om avgiftshöjning

För att möta föreningens ökade kostnader har styrelsen beslutat att höja månadsavgifterna med 7,5 procent från och med 1 januari 2024. Den nya avgiften kommer att aviseras i samband med januari månads avi.

Sedan år 2015 har avgiften varit oförändrad, samtidigt har föreningens kostnader ökat. Taxekostnaderna ökar årligen och på senare tid har särskilt föreningens räntekostnader ökat.

Styrelsen arbetar aktivt med att identifiera och genomföra långsiktiga kostnadseffektiviseringar. Exempel på detta är installation av solceller och gemensam el. Under våren kommer vi att förbättra ventilationen och installera värmeåtervinnare för att minska föreningens energikostnader ytterligare.

Målsättningen är att använda befintliga medel i kassan till investeringar för att minska driftkostnaderna, samtidigt behöver vi höja avgifterna för att säkerställa långsiktigt underhåll av fastigheten och bibehålla en god ekonomi.

Om du har frågor kring ovanstående så tveka inte att höra av dig till styrelsen på styrelsen@pumpan1.se


Med vänlig hälsning,
Styrelsen