Henrik Lundström

Coronatider i BRF Pumpan1 – information till våra medlemmar

Vårt boende här i Huvudsta påverkas likt resten av landet av pandemin som råder, och vi behöver förstås också göra vad vi kan för att bromsa smittspridningen. Styrelsen har därför beställt utökad städning med desinficering av porthandtag, hissknappar, dörröppnare och liknande tills vidare.

Vi uppmanar också våra boende att i möjligaste mån

  • Hålla tvåmetersregeln
  • Undvika att åka i hissar mer än ett sällskap i taget
  • Inte trängas i trånga vindsutrymmen

Vi har varit nödgade att skjuta på vissa insatser, såsom uppföljning av vårt OVK-arbete, vilket givetvis är tråkigt men tyvärr nödvändigt i tider som dessa.

Vi hoppas alla att vi snart kan se tillbaka på denna period som ett stort ”undantag”. Under tiden är jag bara glad för att flera av våra boende har sträckt ut handen att hjälpa de som behöver. Känns fantastiskt med en sådan anda bland oss.

Är också tacksam att vi alla bor med dessa gröna ”lungor” (bl a fältet bakom våra hus) runt om oss där vi på ett riskfritt sätt kan vistas ute i en fin natur. Att vi har god service i centrum med bl a mataffär och apotek är ju också en fantastisk tillgång.

Önskar alla boende allt gott framöver. Tveka inte att kontakta styrelsen om det är något ni vill fråga om eller framföra. Vi får försöka hjälpas åt så gott vi kan.

Hälsningar från Pia Lunning, ordförande Pumpan1