Linus Bergqvist

Information om varmvatten – port 52

Hej,

För några veckor sedan byttes både kompressor och termostat
vilket avhjälpte de problem som fanns med varmvattnet, men som
vi har märkt, försvinner varmvattnet helt/delvis sporadiskt.

Under söndagen (22/1) har Inomhusklimat AB felsökt allt och vad
som går att se är att varmt vatten på c:a 50 oC lämnar
varmvattensberedaren. Varför det fortfarande är ljummet/kallt
vatten i kranarna behöver utredas.

Under nästa vecka (v. 4) kommer Inomhusklimat AB fortsätta
felsökningen.

Vi hoppas verkligen att problemet ska vara löst så fort som möjligt
och vi kommer informera Er så fort vi vet mer.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen