Emil Bader

Uppdatering om soprummet

Hej,

Saneringsarbetet är i full gång och vi beräknar att grovsoprummet kommer vara färdigställt i slutet av nästa vecka (v. 3).

Har ni några frågor kan ni gärna kontakta oss.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen.