Emil Bader

Viktig information till boende på Storgatan 50-56

Vi har idag ett så kallat grovsoprum som är till för återvinning av glas, papper, plast och kartong. Det går även att lämna mindre ”grovsopor” samt mindre skrymmande elektronik.

Den senaste tiden har det varit mycket bristande ordning vilket har inneburit kraftigt förhöjda kostnader för föreningen. Detta på grund av att vi varit tvungna att beställa specialtömning och extra städning. Med tanke på oordningen och hur det sett ut senaste tiden kan miljön bli en sanitär risk.

De föreningen anlitar för att tömma och återvinna det som slängs i återvinningsrummet tar enbart med det som ryms i de containrar som finns uppställda.
– Om något står på golvet lämnas det kvar
– Om en containern är överfull hämtas endast det som ryms, överskottet lämnas i återvinningsrummet

Styrelsen har nu beslutat att, för att undvika att behöva stänga grovsoprummet, begära ut in-passager och filmer från grovsoprummet för att kunna identifiera vem eller vilka som bidragit till den bristande ordningen.

Styrelsen kommer därefter att gå ut med ett riktat påpekande till dessa personer. Om inte detta ger önskad effekt kommer vi att överväga och vidta ytterligare åtgärder.

Avslutningsvis
– Ställ aldrig något skräp på golvet
– Överfyll aldrig containrarna
– Det är inte tillåtet att lämna skrymmande sopor/material som inte får plats eller sticker upp ur containrarna
– Det är aldrig tillåtet att lämna – oavsett storlek –  byggavfall, vitvaror, emballage (lastpallar) samt miljöfarligt avfall tex.  färger, lösningsmedel

Vi hoppas att vi tillsammans tar ansvar för ordningen i återvinningsrummet och respekterar reglerna för vad man får kasta. På så sätt kan vi fortsatt erbjuda möjligheten till återvinning i anslutning till våra fastigheter.

Hälsningar,

Styrelsen
BRF Pumpan 1