Emil Bader

Enkät om laddplatser för elfordon

Styrelsen i BRF Pumpan 1 har fått i uppdrag av bostadsrättsföreningens medlemmar att undersöka behovet av och alternativ för att kunna ladda eldrivna fordon på föreningens parkeringsplatser.
De medlemmar som har eller planerar köpa elfordon ombeds därför att fylla i denna enkät i avsikt att hjälpa styrelsen i planeringen.