Henrik Lundström

OVK-uppföljning, etapp 2

Vid den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) våren 2019 upptäcktes felaktigheter i en del lägenheters ventilationssystem. Dessa felaktigheter – exempelvis anslutna köksfläktar, inbyggda eller saknade ventilationsdon och liknande – behöver åtgärdas för att OVK skall bli godkänd.

Berörda lägenhetsinnehavare kommer under hösten att kontaktas för uppföljningsbesök. Vid besöken förklarar den av föreningen anlitade oberoende besiktningsmannen vilka åtgärder som behöver vidtas.

Läs mer här.