Emil Bader

Faktura gemensam el

Hej,

Fakturor för gemensam el som avser elförbrukningen under september till och med november kommer att skickas ut med månadsavierna under January 2019.


Hello,

The electricity bill for the period of September to November will be specified on the monthly fees invoice during January 2019.