Emil Bader

Uppdatering Gemensam El

Hej,

Bytet av elmätarna slutfördes 2018-09-06 och efter det har styrelsen märkt att övergången till Gemensam El inte fungerat så smidigt som vi blivit informerade om. Det här innebär att du som lägenhetsinnehavare kan ha blivit kontaktad av Vattenfall om att ditt elnätsavtal sagts upp, eller till och med fått en felaktig slutfaktura. Vi har varit i ständig dialog med både Vattenfall och CEWE och den senaste informationen vi fått är följande:

  • Vattenfall håller på att rätta till allt.
  • Vattenfall ska se till att kreditering görs av felaktiga fakturor som skickats ut från Vattenfall/elhandelsbolag
  • Korrekta slutfakturor kommer att skickas ut från vattenfall/elhandelsbolag

Hello,

The replacement of the last batch of  electricity meters was made on 2018-09-06, after which the board has noticed that the transfer to a common electricity source (Gemensam El) is not going as easy as planned. This means that you might have been contacted by Vattenfall that your electricity subscription has expired, or even received a wrong electricity bill. The board is in contact with CEWE and Vattenfall to resolve the issue as soon as possible. The latest information is as follows:

  • Vattenfall is fixing whatever went wrong on their end
  • Vattenfall will make sure you will get credited the ammount you were wrongly billed for
  • Correted final invoce will be sent out to you