Emil Bader

Gemensam El / Common Electricity

Bäste medlem,

Den senaste informationen beträffande övergången till Gemensam El är att bytet kommer preliminärt ske den 2-4 september. Hissar, bokningssystem och entrédörrar kommer inte påverkas under övergången.

Mer detaljerad information kommer c:a 7-10 dagar innan installation.

Med vänlig hälsning, Styrelsen


Dear member,

The latest information regarding the transition to common electricity is that the installation will take place during 2-4 of September. Elevators, booking system and entrance doors will not be affected during the transition.

More detailed information will follow circa 7-10 days before the installation.

Kind regards, the Board.