Emil Bader

Meddelande inför stämma

Söndagen den 24 februari 2019

Medlem som önskar ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla detta hos styrelsen.

Motioner inlämnas till styrelsen senast den 13 januari 2019 genom,

 – E-post till styrelsen@pumpan1.se
 – Ärende via https://pumpan1.se (”Motioner inför stämma”)
alt. läggs i expeditionens brevinkast på Storgatan 52

Valberedningen nås på valberedning@pumpan1.se dit ni kan vända er när det gäller frågor eller val till styrelse och valberedning.

För mer information gällande föreningen eller årsstämman, vänligen besök https://pumpan1.se.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen
BRF Pumpan 1


— Annual General Meeting —

Sunday the 24th of February 2019

A member that whishes a proposal processed during the Annual General Meeting is requested to submit it in writing to the Board in advance.

Proposals should be submitted no later than the
13th of January 2019 through,

 – E-mail styrelsen@pumpan1.se
 – Task via https://pumpan1.se (”Motioner inför stämma”)
or posted in the Board’s physical mailbox at Storgatan 52

The election committee can be reached via valberedning@pumpan1.se where you can turn for questions or proposals for the election of the board or the election committee.


For more information regarding BRF Pumpan 1 or the Annual General Meeting, please visit https://pumpan1.se.

Best Regards,
the Board
BRF Pumpan 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *