Emil Bader

Öppning av grovsoprummet

Grovsoprummet kommer återigen öppnas vecka 7 (måndagen 12/2) med öppettider: måndagar kl: 18:00-19:00 med bemanning från styrelseledamöter. Dag före helgdag och helgdagar stängt. Syftet med bemanningen är att visa hur sopor skall sorteras på rätt sätt.

När avfall sorteras rätt drabbas föreningen inte av straffavgifter till följd av felsorterat avfall.

I det fall ni inte har möjlighet att slänga ert avfall under öppettiden kan ni vända er till närliggande återvinningsställen, t.ex:

  1. Alternativ 1
  2. Alternativ 2

The recycling room will open on Mondays between 18:00-19:00 starting week 7. Closed day before and on public holidays. The opening hour will be supervised by members of the board with the intention of making sure that waste gets correctly sorted.

By sorting waste correctly, we will avoid penalty fees otherwise given by waste management companies.

If you find the opening hour not fitting, there are alternative recycling plants nearby you can use:

  1. Alternative 1
  2. Alternative 2