Emil Bader

Information om PUL och GDPR

Hej,

I och med GDPR:s framtåg kan det vara bra att läsa sig till hur vi behandlar era uppgifter, i synnerhet när ni skickar in ärenden.

Personuppgiftslagen, PUL och GDPR

Med vänlig hälsning, Styrelsen.