Henrik Lundström

OVK-uppföljning

Under våren/försommaren 2019 gjorde föreningen en Obligatorisk Ventilationskontroll enligt de regler som gäller.

Resultatet av mätningarna visade att vi måste och att vi behöver gå vidare med ytterligare åtgärder. Dessa är viktiga – både för vår boendemiljö och våra byggnader.

Steg 1:
Det kommer att göras en rensning av ventilationskanalerna i ALLA lägenheter och lokaler.

Vid samma tillfälle kommer de ventiler (som sitter ovanför ett fönster i varje rum) att monteras ned och rengöras.

Steg 2:
Speciella åtgärder och ändringar kommer att utföras i de lägenheter som enligt OVK-protokoll har felaktigt installerade fläktar mm.

Steg 3:
Att efter dessa åtgärder grundligt undersöka inställningen av våra fläktar som styr mycket av vår inomhusmiljö.

Vi gör detta för vår gemensamma inomhusmiljö och för nödvändigt underhåll av våra byggnader. Dessa är byggda för över trettio år sedan och ingen total rengöring har gjorts sedan dess.

Firma Ventilationssaneringar AB, som har anlitats av föreningen för att genomföra steg 1, kommer inom kort att brevledes meddela alla boende om när och hur ventilationsrensningen kommer att genomföras.