Linus Bergqvist

OVK – Uppsamlingsheat

Uppsamlingsheat av Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) kommer att utföras den 24e juni av FL Konsult VVS AB.

Under kontrollen kommer luftflödet i kök, badrum och toalett att mätas i alla lägenheter och lokaler.

Ytterligare avisering kommer att delas ut till respektive lägenhet som ej kunde tillse tillgång vid förra tillfället.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen