Linus Bergqvist

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK)

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) kommer att utföras sista veckan i maj (27e – 29e mellan kl. 08.00-16.00 ) av FL Konsult VVS AB.

Under kontrollen kommer luftflödet i kök, badrum och toalett att mätas i alla lägenheter och lokaler.

Ytterligare avisering kommer att delas ut i respektive trappuppgång med angiven dag.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen