Henrik Lundström

Sopsugen – uppdatering

Som tidigare meddelats har Solna stad ett problem med det sopsugssystem (Envac) som våra fastigheter är kopplade till. Reparationsarbetet har visat sig bli mer omfattande än vad staden först trodde och det kommer att dröja ett par veckor innan klarare besked kan ges. Se Envacs hemsida för aktuell info.

Under tiden hänvisas vi till de containrar som står uppställda utanför nr 52 och 56.

Med vänlig hälsning, Styrelsen och Solna stad