Henrik Lundström

Trädfällning på gården

Efter samråd med vår trädgårdsmästare på Grön Stad har vi beslutat att fälla de två kvarvarande träden vid cykelförråden nere på gården. De två träden har under de senaste åren i det närmaste helt dött, och då orsaken till detta ej är känd så avråder Grön Stad oss från att plantera nya träd. Istället kommer planteringskrukor med växter att placeras ut där träden nu står.