Henrik Lundström

Ändrade öppettider i grovsoprummet

Styrelsen har beslutat att grovsoprummets öppettid fortsättningsvis är måndagar kl 18.30-19.00.

Det finns i närområdet kommunala återvinningsstationer som alltid är öppna. Gå gärna in på Solna stads hemsida för att få mer information om dessa och dessutom hur man hanterar miljöfarligt avfall.

Vid speciella tillfällen – till exempel efter julhelgen – kommer öppettiderna att utökas.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen