Emil Bader

Styrelsen och årsstämman – så kan du göra skillnad

Den 24 februari 2019 är det åter dags för årsstämma och styrelsen söker nya ledamöter. Ta chansen att lära dig mer om vårt boende och dessutom få meriterande erfarenheter av styrelsearbete! I artikeln länkad nedan förklarar valberedningen för Pumpan 1 varför just ditt engagemang är viktigt. Dessutom får du läsa om några av de nuvarande styrelsemedlemmarnas skäl att engagera sig i föreningens styrelse. Även andra sätt att påverka din vardag i föreningen tas upp.