Emil Bader

Cigaretter/cigarettes

Hej,

Det har kommit till styrelsens kännedom att det kastas cigarettfimpar från balkonger/fönster som bland annat hamnat på Waxö Omsorgs uteplats men även andra grannars balkonger. Förutom att det är otrevligt, oacceptabelt och respektlöst så råder det även en stor brandrisk!

Vi vill därför uppmana Er om att visa hänsyn och respekt, kasta inte ut Era fimpar, det finns en anledning till varför askfat existerar.


Hello,

It has come to the boards attention that cigarettes have been thrown out of balconies and windows and landed in other neighborer’s balconies, but also in Waxö Omsorgs yard. This behavior is not accepted and shows lack of respect for others property. Given the dry weather it also poses a great risk of startin a fire!

Please don’t throw out your cigarettes and show some consideration. There is a reason why ashtrays exist.