Emil Bader

Grovsoprum / Recycling room

Hej,

Från och med 2018-08-06 (v. 32) kommer nya öppettider gälla för grovsoprummet i syfte att ge fler möjlighet att hinna sortera sitt avfall:

Måndagar kl 18:30 – 19:00
Torsdagar kl 18:30 – 19:00

Likt tidigare kommer det vara bemannat för att visa hur sopor skall sorteras på rätt sätt och vara tillgängliga för eventuella frågor.


Hello,

There will be changed time slots for the recycling room as of 2018-08-06 (week 32). This is to make it more flexible for people who have not been able to make it to the previous time slot.

Mondays @ 18:30 – 19:00
Thursdays @ 18:30 – 19:00

As before, the recycling room will be supervised by members of the board with the intention of making sure that waste gets correctly sorted, and to answer general questions or concerns.