Driftstopp i sopsuget

Driftstopp i sopsuget, container på plats.

Enkät om laddplatser för elfordon

Styrelsen i BRF Pumpan 1 har fått i uppdrag av bostadsrättsföreningens medlemmar att undersöka behovet av och alternativ för att kunna ladda eldrivna fordon på föreningens parkeringsplatser.De medlemmar som har […]

AKUT ÅTGÄRD PORT 50

Pga. akut vattenläcka behöver tyvärr bilningsarbete utföras vilket medför störande ljud under veckan. Förhoppningsvis beräknas bilningsarbetet vara färdigt till mitten av nästa vecka (v43).  Vi beklagar besväret,  Mvh Styrelsen 

Se din elförbrukning

Tillgång till din elförbrukning / access to you electricity usage

Meddelande inför stämma

inför årsstämma | upcoming annual general meeting