Driftstopp i sopsuget

Driftstopp i sopsuget, container på plats.

Enkät om laddplatser för elfordon

Styrelsen i BRF Pumpan 1 har fått i uppdrag av bostadsrättsföreningens medlemmar att undersöka behovet av och alternativ för att kunna ladda eldrivna fordon på föreningens parkeringsplatser.De medlemmar som har […]

Se din elförbrukning

Tillgång till din elförbrukning / access to you electricity usage

Meddelande inför stämma

inför årsstämma | upcoming annual general meeting